Teaching in English too!

Musiikkikoulu Tampereella

Multiojankatu 22, 33850 Tampere
Kari Suoniemi p.*040*5961441*


Opetusohjelma

Opetuksen tavoitteet on laadittu Opetushallituksen laatimien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden hengessä. Opetukseen sisältyy eri tyylilajeihin kuuluvia kevyen musiikin soitinkouluja sisältäen komppi CD:n. Kevyen musiikin lisäksi opetusohjelmaan voidaan sisällyttää tavoitteellisen klassisen taidemusiikin tasosuoritusten mukaista esitysohjelmaa. Yleisinä tavoitteina soitonharrastuksen herättämisen ja ylläpitämisen lisäksi voidaan luetella:


- oppia oikea soittoasento
- oppii lukemaan tabulatuuria ja helppoa nuottitekstiä
- oppia harjoittelun säännöllisyys ja itsenäisyys
- oppii tuomaan esiin kappaleen luonnetta ja tunnelmaa
- saada valmiuksia ulkoa soittamiseen
- saada valmiuksia musiikillisten rakenteiden hahmottamiseen
- saada ohjausta yhteismusisointiin (ryhmäopetus, komppi CD ja bändisoitto)
- syventää ja laajentaa musiikin kuuntelutottumuksia
- kehittyy vapaan säestyksen taidossa
- rohkaistuu improvisoimaan ja säveltämään